ცოდნა კეთილი მომავლისთვის
შ.პ.ს. ,,ჯავახეთის პროფესიულმა კოლეჯმა”რეგისტრაცია 2011 წელს გაიარა.
საგანმანათლებლო დაწესებულება დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიკაციური ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალით. აქვს შესაბამისი აუდიტორიები, ბიბლიოთეკა საჭირო წიგნადი ფონდით და სამკითხველო დარბაზით, კომპიუტერის კაბინეტი, მედპუნქტი.
აქვს შემდეგი მიმართულებები:
ექთნის თანაშემწე  მე-3 საფეხური
მასწავლებლები მიზნად ისახავენ შესაბამისი საფეხურის ცოდნის,უნარების და ღირებულებების მქონე სპეციალისტის მომზადებას,რომელიც დასაქმდება სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებებში(სტაციონარებში,პოლიკლინიკაში)ბინაზე მოვლის სამსახურში, ძიძად. მას შეეძლება სხვადასხვა ასაკის პაციენტის
მოვლა,პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა.
ოფის მენეჯერი მე-3 საფეხური
ოფის-მენეჯერის დასაქმების სფეროა სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები, სადაც მიმდინარეობს საქმისწარმოება. შეუძლია სამდივნო საქმიანობის შესახებ ახალი ცოდნის მიღება,საზოგადოებასთან ურთიერთობა,ელემენტარული დონის კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე,ფლობს
კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს, შეუძლია ინფორმაციის მიღება, დაზუსტება და გადამუშავება. შეისწავლიან საქმისწარმოების უახლოეს ტექნოლოგიებს.

                          

დირექტორი:
ჯემა კაროიანი, პროფესორი.
jemakaroyan@mail.ru
ტელ. 599-54-52-49

მოადგილე:
ლელა დემეტრაშნილი
ldemetrashvili@bk.ru
ტელ:595-70-15-57

 

სასწავლო ნაწილი:
თამარ ვაჭარაძე
t.vacharadze57@gmail.com
          ტ 593-90-36-13