ქართ ქართ
Eng Eng
ბიბლიოთეკა

ჩვენ შესახებ

                                                                                                                                     

                                                                                                                             

 • ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი წარმოადგენს კერძო პროფესიულ სასწავლო დაწესებულებას.

  კოლეჯი ავტორიზაციის მიღების შემთხვევაში იფუნქციონირებს 2 მისამართზე. მიკოიანის12 და რუსთაველის 23.  რომელშიც განთავსებულია ნათელი, სპეციალობების შესაბამისად აღჭურვილი აუდიტორიები, , სამედიცინო კაბინეტი,  ბიბლიოთეკა  და ადმინისტრაციისთვის განკუთვნილი  კაბინეტები.
  სასწავლო პროცესს ხელმძღვანელობენ და სასწავლო კურსებს უძღვებიან დარგის გამოცდილი პროფესიული მასწავლებლები.
  საწარმოო პრაქტიკას სტუდენტები გაივლიან , კვალიფიციური კადრების მეთვალყურეობით და დახმარებით.
  , შენობის ყველა სართულზე შესაძლებელია მუდმივი ინტერნეტით სარგებლობა,

 

 

 • პედაგოგები  
 • .თეონა ზურაბაშვილი

 • კარლო ხუციშვილი
 • თამარ ვაჭარაძე
 • ნანა ზაზაძე
 • ალიონა კოსტანიან
 • აიდა ნერსესიან
 • ვასილ ბალახაძე
 • სუზანა ირიციან
 • არფინე კარახანიან
 • ირინე კუჯოიან
 • ვაგან კუჯოიან
 • მარინა ბურნუსუზიან
 • შუშანა კობელიან
 • რუზანა ქოშატაშიან
 • ზარინე ზადოიან
 • ლეილა ხმალაძე
 • ზამირა ოსიძე
 • გაიანე პოღოსიანი
 • ქრისტინა გოგორიან
 • ნინა არუტიუნიან
 • სალომე ყულჯანაშვილი
 • მარიკა ბერიძე
 • ასია ეროიანი
 • სათენიკა ეზოიანი