ქართ ქართ
Eng Eng

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

შპს ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის საბიბლიოთეკო ფონდი კოლეჯში განსახორციელებელ საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის თითქმის ყველა საჭირო სახელმძღვანელოს მოიცავს. 
კოლეჯის სტუდენტებისათვის შექმნილია მყუდრო, სამუშაო-სასწავლო გარემო. ხელმისაწვდომია ინტერნეტი