მიმართულებები
მიმართულებები

სიახლე ჩვენს კოლეჯში

ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი  გეგმავს საავტორიზაციოდ  წარადგინოს  სამი მოდულური პროგრამა

  •  ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი
  • საფინანსო სერვისები
  • ოფისის საქმე

დირექტორი:

მოადგილე:

სასწავლო ნაწილი: