მიმართულებები

სიახლე ჩვენს კოლეჯში

ჯავახეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის  მისიაა მოამზადოს თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, ჯანდაცვის მიმართულების პროფესიული განათლების მქონე კვალიფიციური, კომპენტენტური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები.

დირექტორი:

მოადგილე:

სასწავლო ნაწილი: